Vereniging van Gidsen voor Brussel en België
Gidsen met diploma erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap


FR | GB | D


Het hertogelijke paleis op de Coudenberg, een ondergrondse geschiedenis


Prijs : 85€
Duurtijd : max 1.5u (te voet)
Maximum aantal deelnemers per gids :
20
Plaats van afspraak :
ingang Coudenberg-site (BELvue-museum, Paleizenplein)


Het Paleis van Brussel werd tussen de 11de en de 12de eeuw gebouwd op de Coudenberg. Naarmate het prestige van de hertogen van Brabant - vervolgens de hertogen van Bourgondië, keizer Karel V en tot slot de aartshertogen Albrecht en Isabella - toenam, werd ook het paleis herbouwd, uitgebreid en verfraaid.

Als zetel van de centrale macht heeft dit paleis met zijn prachtige tuinen en rijke kunstcollecties, gedurende zes eeuwen bezoekers uit heel Europa over de vloer gekregen.

Dit indrukwekkende monument werd in 1731 door een reusachtige brand verwoest. Vijftig jaar later werd de ruïne opgeruimd en werd gestart met de herinrichting en de heropwaardering van de wijk.

Het bestaan van het Paleis dreigde een goed bewaard geheim onder ingewijden te worden maar dankzij de openstelling van de onderaardse gewelven wordt, onder de begeleiding van uw GBB-gids, een belangrijk stuk geschiedenis voor iedereen toegankelijk.

De toegangsprijs voor het museum (€6 per persoon) zit niet vervat in de prijs van de rondleiding.GBB V.Z.W. | Paul Hankarstraat 17 | 1180 Brussel | +32 477 02 02 30 | guides@guidesbrussels.be