Vereniging van Gidsen voor Brussel en België
Gidsen met diploma erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap


FR | GB | D


Luik, de vurige stede en Hoei


Prijs : 275€ (volledige dag)
Duurtijd : max 9u
Maximum aantal deelnemers per gids :
25
Plaats van afspraak :
de Berlaimontlaan of uw hotelLuik, of de 'vurige stede', een bijnaam die verwijst naar haar industrieel verleden, verrast altijd. De Place Saint Lambert, met in het midden het 'perron', een vrijheidssymbool is het historisch centrum van de stad. Hier vinden we het Archéoforum dat archeologische resten toont die zijn blootgelegd tijdens verschillende opgravingcampagnes en het Paleis van de Prins-bisschoppen van Luik.

Het museum Grand Curtius is een van de mooiste voorbeelden van Maaslandse architectuur terwijl de St. Bartolomeüskerk met zijn doopvont van Renier van Hoei u toont hoe uitstekend de vroegmiddeleeuwse vaklui hun ambacht beheersten.

In Hoei laten de gidsen u de 14de eeuwse collegiale kerk zien en wandelen ze met u in de wijk van de volders en smeden. Ook de citadel, die uitkijkt over de vallei, wordt niet vergeten.


GBB V.Z.W. | Paul Hankarstraat 17 | 1180 Brussel | +32 477 02 02 30 | guides@guidesbrussels.be